VODIČSKÝ KURZ

SKUPINY B, B1

SKUPINA B

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

SKUPINA B1

Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktoré nepatria do skupiny AM a ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru ich prevádzková hmotnosť nepresahuje 550 kg, bez hmotnosti batérií, ak ide o elektrické vozidlá, a najväčší čistý výkon motora nepresahuje 15 kW.

PODMIENKY

 • vek 17 rokov
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilosť
 • trvalý pobyt na území SR

VÝUČBA TEÓRIE

 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 3 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie

PRAKTICKÝ VÝCVIK

 • 4 hodiny: autotrenažér
 • 34 hodín: jazda v cestnej premávke
 • 1 hodina: praktická údržba

RIADNY VÝCVIK

V našej autoškole závisí od Vás, ako dlho bude kurz trvať.

Môžete jazdiť raz za týždeň a robiť vodičský kurz pomaly, s nadhľadom.

Riadny kurz vodičského preukazu skupiny B, B1 trvá 4-5 mesiacov; dĺžka kurzu závisí od Vás.

900 €

EXPRESNÝ VÝCVIK

V našej autoškole závisí od Vás, ako dlho bude kurz trvať.

Môžete mať jazdy intenzívnejšie za sebou a skončiť kurz expresne.

Expresný kurz vodičského preukazu skupiny B, B1 trvá menej ako 3 mesiace; dĺžka kurzu závisí od Vás.

1350 €

KONDIČNÉ JAZDY

Kondičné jazdy prispôsobíme  Vašim schopnostiam a požiadavkám.

Sústredíme sa hlavne na to, v čom sa potrebujete zdokonaliť a v čom máte nedostatky:

 • jazda v mestskej premávke
 • jazda na kruhovom objazde
 • parkovanie, cúvanie
 • rozjazd do kopca …

28 € / 60 minút

Termíny otvorenia nových kurzov

Do nového kurzu sa môžete prihlásiť každý pondelok a utorok15.00 hod. v priestoroch autoškoly na ulici Terézie Vansovej č. 46 v Nových Zámkoch.

8. júl 2024 (900€)

13. august 2024 (900€)

23. september 2024 (900€)

prihlásTE SA do NAŠEJ AUTOŠKOLY

Stačí zopárk kliknutí a je to

Zatvoriť Menu