DOKUMENTY

NA STIAHNUTIE

Nižšie uvedené dokumenty sú potrebné k prihláseniu sa do autoškoly.

Prosíme Vás o ich vytlačenie a vyplnenie.

Dokument „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ vytlačte obojstranne.

Prihláška do autoškoly

Dokument stiahnete kliknutím na obrázok tlačiva.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Dokument stiahnete kliknutím na obrázok tlačiva. Vytlačte obojstranne.

Zatvoriť Menu