DOKUMENTY

NA STIAHNUTIE

Nižšie uvedené dokumenty sú potrebné k prihláseniu sa do autoškoly.

Prosíme Vás o ich vytlačenie a vyplnenie.

Dokumenty „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ a „Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti“ vytlačte obojstranne.

Prihlaska_do_autoskoly

Prihláška do autoškoly

Dokument stiahnete kliknutím na obrázok tlačiva.

Ziadost_o_udelenie_VO

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Dokument stiahnete kliknutím na obrázok tlačiva. Vytlačte obojstranne.

Zaznam_o_zistovani_odbornej_sposobilosti

Záznam o zisťovaní odbornej spôsobilosti

Dokument stiahnete kliknutím na obrázok tlačiva. Vytlačte obojstranne.

Zatvoriť Menu